OboaiskolaMunia Zoltán: Oboaiskola. 2., javított és bővített kiadás és zongorakísérete. Sokrétű dalanyag-, etűd-, gyakorlat-, előadási darab-gyűjtemény, melyet módszeresen felépített, oboaiskola formájában használhatnak az alapfokú zeneiskolák 1-2. osztályában. Az összeállítás minden eleme a hangszeres készségfejlesztés és metodikai szempontok figyelembevételével készült.
Az egyes metodikai lépések bekeretezett formában kerültek megjelenítésre, s minden új hang esetében sematikus "fogás-ábrák" segítik az előrehaladást. Az új elem megoldására és begyakoroltatására sok gyakorlatot találunk, mely mindig a már megismert hangkészlet legkönnyebben játszható hangjain jelenik meg. Nem sietteti az összeállítás a hangterjedelem bővítését, időt hagyva az alapvető funkciók, a jó légzés - támasz és szájtartás, hangszer-, és testtartás kialakítására és ellenőrzésére, a biztos hangindítás elsajátítására.
Az új elem minden esetben épít a már megszerzett készségekre, a megismert hangkészletre, hozzáépül az előzményekhez; a metodikai sorrend megtartása ajánlatos.
Nagy erénye ezen összeállításnak a fejlődés egyes fokozataihoz hozzárendelt nagyszámú (72) zongorakíséretes előadási darab, változatos stilisztikai gazdagságot mutatva: reneszánsz madrigál-feldolgozás, barokk táncok, szonátatételek, klasszikus operarészletek, áriák, dalok, romantikus táncok, dalok, népdalfeldolgozások, népdalcsokrok, sőt XX. és XXI. századi világháló oldalakról idézett darabok részletei, feldolgozásai, igényes zongorakísérettel, melyek külön melléklet kiadványban találhatóak meg. tovább>>