OboaiskolaMunia Zoltán: 33 etűd oboára vagy más dallamhangszerre.
Jelen kiadvány etűdanyaga az alapfokú zeneiskolák oboás növendékei számára készült, akik már eljutottak a Hinke Oboaiskolában szereplő skálaetűdökig. E hiánypótló kötetben sokszínű, hangulatos karakter-etűdöket találunk, mely az egyhangú gyakorlás helyett élvezetes muzsikálást ígér a gyakorlatok szintjén is: a szerző saját témaötletein kívül a magyar és európai mesterek műveinek ismert témáit, népi dallamanyagot, valamint 1-1 népszerű mese és filmzene témáját használta fel az etűdök megkomponálására, figyelembe véve a már eddig elért, valamint továbbfejlesztendő készségeket..

Munia Zoltán-Lénárd Andorné: 44 válogatott etűd oboára vagy más dallamhangszerre.
Jelen kötet válogatott etűdanyagát a zeneiskolák alapfokú osztályainak utolsó évfolyamain tanuló oboás növendékeknek ajánljuk, akik már elvégezték a Hinke Oboaiskolát, valamint Munia 33 etűdjét.
E hiánypótló kötet az Európa szerte használt etűdanyagokból 4#, 4b előjegyzésig, mind a követelmények, mind a terjedelem tekintetében is választékosan összeállított gyűjtemény.
Elvégzésével meghatározó szintű manuális, technikai, zenei fejlődés és állóképesség érhető el, mely kellően megalapozottá teszi a továbbképző osztályok követelményeinek, anyagának (Kerényi, Schmitt, Luft etűdök) sikeres teljesítését.